2025.diabetesindia.org.in

Organizing Committee

Dr. S. R. Aravind
President

Dr. Anoop Misra
Trustee

Dr. Shashank Joshi
Program Chairman

Dr. Banshi Saboo
Org. Chairman

Dr. Manoj Chawla
Org. Secretary

Dr. Sanjeev Phatak
Org. Secretary

Dr. Amit Gupta
Scientific Secretary

Dr. Abhay Sahoo
Jt. Org. Secretary

Dr. Sanjay Reddy
Treasurer

National Scientific Committee

Dr. Jothydev Kesavadev
Dr. Johnny Kannampilly
Dr. Krishna Seshadri
Dr. G. Vijay Kumar
Dr. Rajeev Chawla
Dr. B. M. Makkar
Dr. A. K. Singh
Dr. Samit Ghoshal
Dr. Sudhir Bhandari
Dr. Prakash Keshwani

Dr. Sunil M. Jain
Dr. Bharat Saboo
Dr. Jayant Panda
Dr. Sujoy Ghosh
Dr. Vijay Vishwanathan
Dr. Rakesh Sahay
Dr. Sanjay Agarwal
Dr. Anuj Maheshwari
Dr. Rakesh Parikh
Dr. Mithun Bhartia
Dr. Tejas Kamath

Local Org. Committee

Dr. Urman Dhruv
Dr. V. K. Abhichandani
Dr. Navneet Shah
Dr. Mahadev Desai
Dr. Pratap Jethwani
Dr. Piyush Desai
Dr. Jimit Vadgama
Dr. Asha N. Shah
Dr. Dipak Chudasama
Dr. Akash Singh

Dr. Parikshit Goswami
Dr. Dharmendra Panchal
Dr. Vipul Chavda
Dr. Rutul Gokalani
Dr. Dhruvi Hasnani
Dr. Sandeep Desai
Dr. Jitendra Nagar
Dr. Pradip Joshi
Dr. Heena Goswami
Dr. Viraj Raj
Dr. Rucha Mehta